Strekel 15 | 1749 KL Warmenhuizen | Tel. 06 8397 8397 | info@vanderoordvisions.nl

Nieuws

subsidie voor GOED met woon&zorg appartementen

subsidie voor GOED met woon&zorg appartementen1

Vroeg initieerde met de gemeente Medemblik onlangs een provinciale subsidie voor een GOED met woon&zorg appartementen.

'Provincie helpt Medemblik met vastgelopen project. 

De bouw van het woonzorgcomplex De Boogerd, direct naast het 
winkelcentrum van Wognum, kan doorgaan. Het gaat om de bouw van 28 
sociale huurwoningen voor ouderen en een gezondheidscentrum. De 
provincie helpt dit project op weg met een subsidie van € 500.000,- aan de 
gemeente Medemblik.

De subsidie is bedoeld voor stads- en dorpsontwikkelingsprojecten die al 
(bijna) in uitvoering zijn, maar door financiële problemen stil zijn komen te 
liggen. De provincie heeft in totaal ruim drie miljoen euro toegekend. 
Gedeputeerde Joke Geldhof: 'Met deze subsidie helpt de provincie de 
leefbaarheid van dorpen en steden in Noord-Holland te behouden. Het gaat om 
beeldbepalende projecten binnen bestaand bebouwd gebied, waarbij 
woningbouw in samenhang met andere ontwikkelingen in de omgeving 
plaatsvindt. '

Werkgelegenheid

De subsidieregeling komt voort uit het Noord-Hollands Impulspakket 
Werkgelegenheid en Economie. Door stokkende ontwikkelingsprojecten weer 
op gang te brengen wil de provincie extra werkgelegenheid creëren. 
Voorwaarde is dat de projecten uiterlijk eind 2016 zijn afgerond.'